MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã sửa đổi Tải lên bởi
Tải về DANH SÁCH TIẾP NHẬN - XỬ LÝ - TRẢ KẾT QUẢ TỪ 24-02-2015 ĐẾN 27-02-2015.xls 230 05/03/2015 7:45:46 SA Đăng Ký Kinh Doanh
Tải về DANH SÁCH TIẾP NHẬN - XỬ LÝ - TRẢ KẾT QUẢ TỪ 12-012015 ĐẾN 16-01-2015.xls 117 19/01/2015 1:17:38 CH Đăng Ký Kinh Doanh
Tải về DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TỪ 17-11 ĐẾN 21-11-2014.xls 1101 24/11/2014 2:44:54 CH Đăng Ký Kinh Doanh
Tải về DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TỪ 11-8 ĐẾN 15-8-2014xls.xls 655 18/08/2014 8:33:29 SA Đăng Ký Kinh Doanh
Tải về DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TỪ 21-7 ĐẾN 25-7.xls 554 28/07/2014 9:13:03 SA Đăng Ký Kinh Doanh
Tải về DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TỪ 02-6 ĐẾN 06-6.xls 290 09/06/2014 1:49:01 CH Đăng Ký Kinh Doanh
Tải về DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TỪ 26-5 ĐẾN 30-5.xls 254 02/06/2014 9:30:46 SA Đăng Ký Kinh Doanh
Tải về DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TỪ 19-5 ĐẾN 22-5.xls 205 30/05/2014 4:25:26 CH Đăng Ký Kinh Doanh
Tải về DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TỪ 12-5 ĐẾN 16-5-2014.xls 214 19/05/2014 7:57:59 SA Đăng Ký Kinh Doanh
Tải về DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TỪ 28-4 ĐẾN 09-5 (đã chỉnh sữa).xls 175 12/05/2014 12:45:42 CH Đăng Ký Kinh Doanh
Tải về DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TỪ NGÀY 21-4-2014 ĐẾN NGÀY 26-4-2014.xls 112 28/04/2014 1:22:38 CH Admin
Tải về Danh sách doanh nghiệp đăng ký 21-03 đến 28-03-2014.xls 86 31/03/2014 1:57:38 CH Admin
Tải về Báo cáo Danh sách Tiếp nhận Hồ sơ từ ngày 01/3/2014 đến 10/3/2014.xls 514 20/03/2014 3:17:58 CH Admin
Tải về Danh sách tiếp nhận - trả hồ hơ từ ngày 16-12 đến ngày 19-12.xls 21 24/12/2013 10:46:00 SA Admin
Tải về Danh sách hồ sơ Tiếp nhận - Trả Kết quả .xls 118 29/08/2013 10:39:05 SA Admin
15 đối tượng

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 101
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 101
 • Tổng số lượt truy cập 1.696.452