MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Danh mục chính sách ưu đãi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

(hình minh họa)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 2530/UBND-KTTH ngày 21/6/2017 về việc công bố Danh mục chính sách ưu đãi thu hút đầu tư lên Cổng thông tin điện tử. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho Sở Kế hoạch và Đầu tư được công bố Danh mục chính sách ưu đãi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh lên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (Danh mục đính kèm)

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

(Nội dung Công văn số 2530/UBND-KTTH và Danh mục chính sách ưu đãi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương)

27 Tháng Sáu 2017 1:24:00 CH Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Đầu Tư

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 129
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 129
  • Tổng số lượt truy cập 1.642.354