MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
Đánh giá của bạn về nội dung trong trang Web
1. Đầy đủ thông tin, 30 phiếu (48 %)
2. Thông tin còn hạn chế, 14 phiếu (22 %)
3. Cần thêm thông tin về các thủ tục hành chính, 11 phiếu (17 %)
4. Thiếu thông tin, 8 phiếu (13 %)
Tổng số phiếu: 63

Hiện tại không có thăm dò nào đang hoạt động.

Hiện tại không có thăm dò nào đang hoạt động.

Hiện tại không có thăm dò nào đang hoạt động.

Hiện tại không có thăm dò nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 134
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 134
  • Tổng số lượt truy cập 1.696.458