MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
Hiện tại không có thăm dò nào đang hoạt động.

Hiện tại không có thăm dò nào đang hoạt động.

Ý kiến của bạn về thời gian xử lý hồ sơ của cán bộ công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Luôn đúng hạn, 57 phiếu (88 %)
2. Thỉnh thoảng trễ hạn, 7 phiếu (11 %)
3. Thường xuyên trễ hạn, 1 phiếu (2 %)
Tổng số phiếu: 65

Hiện tại không có thăm dò nào đang hoạt động.

Hiện tại không có thăm dò nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 135
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 135
  • Tổng số lượt truy cập 1.696.459