MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Đăng ký tham dự tập huấn về kê khai và nộp hồ sơ qua mạng điện tử

Thực hiện kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở về việc triển khai tập huấn cho doanh nghiệp kê khai và nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử. Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương dự kiến tổ chức lớp tập huấn về kê khai và nộp hồ sơ qua mạng điện tử cho các cá nhân, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Phòng Đăng ký kinh doanh trân trọng mời Quý Ông/Bà/Doanh nghiệp đăng ký tham dự tập huấn (theo mẫu đính kèm), cụ thể như sau:

Thời gian: Ngày 28 tháng 8 năm 2017. Buổi sáng bắt đầu tư lúc 8 giờ 00, kết thúc lúc 11 giờ 30.

Địa điểm: Hội trường 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Ông/Bà/Doanh nghiệp để lớp tập huấn được tổ chức thành công.

Đề nghị Quý Ông/Bà/Doanh nghiệp gửi phiếu đăng ký tham dự lớp tập huấn về địa chỉ email: dangkykinhdoanh@binhduong.gov.vn; Điện thoại 0274-3823718, 0274-3822926 (704)(đ/c Thắm hoặc Hạnh) trước ngày 15 / 8 /2017.

Phòng Đăng ký kinh doanh rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của Quý Ông/Bà/Doanh nghiệp.

Mẫu Đăng ký

Thông báo số 44/TB-ĐKKD của phòng Đăng ký kinh doanh

BBT

 

03 Tháng Tám 2017 10:08:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Doanh Nghiệp

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 125
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 125
  • Tổng số lượt truy cập 1.642.355