MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Đại hội Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ III, nhiệm kỳ 2017– 2020

Ngày 28/6/2017, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi bộ 2 – Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ 2; và kiểm điểm tập thể chi ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2015-2017.

Tại đại hội, tập thể Chi bộ 2 đã quyết nghị thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

-  Đảm bảo 100% đảng viên và quần chúng được học tập, quán triệt các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) ngày 30/10/2016 về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

-  Phấn đấu 100% đảng viên được phân loại chất lượng đảng viên từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Việc tổ chức phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

-  Hàng năm Chi bộ đạt danh hiệu “ Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

-  Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 01 đảng viên mới, cử 02 quần chúng học lớp cảm tình Đảng.

Tổ chức, triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo đúng Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và kế hoạch kiểm tra của Đảng bộ Sở, Chi bộ.

Đại hội cũng tiến hành bầu của Bí thư và Phó Bí thư chi bộ, kết quả Ông Lai Xuân Đạt được Đại hội tín nhiệm bầu Bí thư và Ông Nguyễn Bá Thông được tín nhiệm bầu Phó Bí thư nhiệm kỳ 2017-2020.

Thắng

29 Tháng Sáu 2017 9:12:00 SA Danh mục: Đảng ủy Thông báo nổi bật

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 154
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 155
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.231