MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Đại hội Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ III, nhiệm kỳ 2017– 2020.

 

Sáng 28/6/2017, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy Sở Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng toàn thể đảng viên Chi bộ 1.

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ly – Chi ủy viên Chi bộ 1 thay mặt Ban chấp hành Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2015 – 2017 trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội; đồng chí Nguyễn Chí Đại – Bí thư Chi bộ 1 trình bày báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2015 – 2017; đánh giá những ưu, khuyết điểm, rút ra được những bài học kinh nghiệm, đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tiếp tục lãnh đạo, tập hợp đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức và người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi đảng viên và Chi bộ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Trúc đã đánh giá cao những kết quả của Chi bộ 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã phát huy được sức mạnh của tập thể và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Trúc mong rằng, trong nhiệm kỳ tới Chi bộ 1 tiếp tục phát huy hơn nữa những thuận lợi cũng như thế mạnh của Chi bộ, các đồng chí trong Cấp ủy cần bám sát các nhiệm vụ của Đảng ủy Sở và cấp trên đã đề ra để thực hiện. Đặc biệt chú trọng nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, đây là hai nhiệm vụ không được tách rời nhau; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Chi bộ.

Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí đảng viên tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đạo đức để lãnh đạo hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo các văn kiện Đại hội, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 -2020 và kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ công chức đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, năng động, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Tư Võ

28 Tháng Sáu 2017 2:38:00 CH Danh mục: Đảng ủy Thông báo nổi bật

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 157
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 158
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.232