MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

(thực hiện theo quy định tại Điều 202-205 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; và Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/9/2015 của Chính phủ.)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; ( mẫu quy định)

-   Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể;

-   Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; ( trong một số trường hợp có thể kèm xác nhận của Bảo hiểm xã hội về việc doanh nghiệp không còn nợ hoặc không tham gia Bảo hiểm xã hội)

-   Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

-   Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế; (trong một số trường hợp có thể kèm Thông báo đóng mã số thuế của Cục Thuế tỉnh Bình Dương)

-   Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

-   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

 

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 105
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 106
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.215