MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

CÔNG BỐ LẠI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Ngày 18 tháng 4 năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 19/QĐ-SKHĐT về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư.

Qua đó, tổng cộng có 128 thủ tục hành chính được công bố chủ yếu thuộc các lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (62 thủ tục), thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã (19 thủ tục), lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam (25 thủ tục), lĩnh vực đấu thầu (2 thủ tục) và lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (1 thủ tục) (có danh mục kèm theo).

Nội dung công bố đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Các thủ tục hành chính công bố nằm trong danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt kèm theo Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 và Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018./.

Đính kèm: 

19/QĐ-SKHĐT về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giả quyết của Sở KHĐT tỉnh Bình Dương

Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHĐT Bình Dương

 

Thanh Phong

25 Tháng Sáu 2018 2:10:00 CH Danh mục: Pháp Luật Thông báo nổi bật

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 64
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 64
  • Tổng số lượt truy cập 1.668.496