MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã tải về Đã sửa đổi Tải lên bởi
Tải về Dự thảo Kế hoạch hành động Chiến lược hợp tác Việt - Nhật đến 2030.zip 210 252 20/12/2013 3:15:13 CH Admin
Tải về Quyết định 1377-2013-QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.PDF 2048 323 09/10/2013 10:40:29 SA Admin
Tải về Quyết định 1877-2013 về việc phê duyệt đề án tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2015. định hướng đến năm 2020.pdf 7532 893 23/09/2013 4:36:19 CH Admin
Tải về Quyết định 1878-2013-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù Bình Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.pdf 7216 996 23/09/2013 4:35:24 CH Admin
Tải về Chương trình 63-2013-Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.PDF 3642 498 23/09/2013 4:31:06 CH Admin
Tải về Quyết định 1390-2013-UBND về việc phê duyệt đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI) của Bình Dương.PDF 3753 446 23/09/2013 4:28:08 CH Admin
Tải về Quyết định 2239-2013-UBND việc phê duyệt đề án tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp tỉnh tại trung tâm Chính trị-Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương.PDF 4096 383 23/09/2013 4:26:53 CH Admin
Tải về Chương trình 68-2013-Tỉnh ủy về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.PDF 4346 407 23/09/2013 4:23:42 CH Admin
8 đối tượng

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 98
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 98
 • Tổng số lượt truy cập 1.696.450