MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã sửa đổi Tải lên bởi
Tải về Báo cáo 138-BC-UBND về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT-TTg ngày 02-6-2017 của Chính phủ.pdf 3270 17/07/2017 8:58:52 SA Admin
Tải về Báo cáo -19-BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2015.PDF 2134 02/03/2015 1:07:50 CH Admin
Tải về Báo cáo-150-BC-UBND tình hình, kết quả công tác Dân vận của Chính quyền và thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2014.PDF 3975 26/12/2014 3:10:36 CH Admin
Tải về Báo cáo-95-BC-UBND tình hình triển khai, kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành theo quy định của Hiến pháp 2013.PDF 21462 05/09/2014 8:15:56 SA Admin
Tải về Báo cáo-74-BC-UBND tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014.pdf 6191 15/07/2014 2:25:22 CH Admin
Tải về Báo cáo-47-BC-UBND tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 5 và nhiệm bụ trọng tâm tháng 6 năm 2014.PDF 3788 28/05/2014 2:43:50 CH Admin
Tải về Báo cáo-32-BC-UBND Tình hình Kinh tế Xã họi Quốc phòng An ninh tháng 4 - Nhiệm vụ tháng 5 năm 2014.PDF 4014 28/04/2014 9:53:48 SA Admin
Tải về Báo cáo số 22-BC-UBND ngày 01-4-2014 Báo cáo Tồng kết công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.pdf 2120 07/04/2014 8:43:15 SA Admin
Tải về Báo cáo số 181-BC-BCĐ ngày 25-3-2013 Báo cáo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương năm 2013.pdf 7029 31/03/2014 1:46:55 CH Admin
Tải về Báo cáo số 03-BC-VPTT ngày 25-01-2014 Báo cáo hoạt động Văn phòng thường trực Chương trình xây dựng NTM năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 2014.pdf 4227 31/03/2014 1:42:10 CH Admin
Tải về Báo cáo số 13-BC-UBND ngày 26-02-2014 của UBND tỉnh Bình Dương, Báo cáo Tình hình Kinh tế xã hội-An ninh quốc phòng tháng 02; nhiệm vụ tháng 03 năm 2014.pdf 3976 28/02/2014 2:15:12 CH Admin
Tải về Báo cáo số10-BC-UBND ngày 07-02-2014 của UBND tỉnh Báo cáo Tình hình tết nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.pdf 2358 11/02/2014 2:01:20 CH Admin
Tải về Báo cáo số 04-BC-UBND ngày 17-01-2014 Báo cáo Tình hình, kết quả công tác Dân vận của Chính quyền năm 2013 và thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy giai đoạn 2011-2013.pdf 4267 21/01/2014 10:06:32 SA Admin
Tải về Báo cáo số188/BC-BVSTBPN ngày 31-12-2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Báo cáo về Tổng kết công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2013.pdf 3317 07/01/2014 3:20:46 CH Admin
Tải về Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 18/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Báo cáo tình hình tái Cơ Cấu Kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và nâng lực cạnh tranh trên đại bàn tỉnh Bình Dương .PDF 2048 27/12/2013 10:45:39 SA Admin
Tải về Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 26/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhBáo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội - Qước phòng - An ninh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 .PDF 16384 27/12/2013 10:39:40 SA Admin
Tải về Báo cáo số165 BC/UBND ngày 05/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhBáo cáo Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ năm 2013.PDF 4096 27/12/2013 10:39:11 SA Admin
17 đối tượng

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 45
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 45
 • Tổng số lượt truy cập 1.696.335