MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã sửa đổi Tải lên bởi
Tải về Báo Cáo quý II năm 2013.PDF 1218 25/12/2013 9:45:31 SA Admin
Tải về Báo cáo tháng 12-2013 vể Tình hình thu hút đầu tư và thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 12 năm 2013.pdf 302 07/02/2014 2:26:36 CH Admin
Tải về Báo cáo tháng 01-2014 Báo cáo Tình hình thu hút đầu tư và thực hiện vốn xây dựng cơ bản tháng 01năm 2014.pdf 298 07/02/2014 2:27:25 CH Admin
Tải về Báo cáo tháng 11-2013 Báo cáo Tình hình thu hút đầu tư và thực hiện vốn xây dựng cơ bản .PDF 405 07/02/2014 2:29:34 CH Admin
Tải về Báo cáo Tình hình thu hút đầu tư và thực hiện vốn xây dựng cơ bản tháng 10 năm 2013.PDF 377 07/02/2014 2:31:41 CH Admin
Tải về Báo cáo Tình hình thu hút đầu tư và thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 09 năm 2013.PDF 931 07/02/2014 2:33:43 CH Admin
Tải về Báo cáo Tình hình thu hút đầu tư và thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 02 năm 2013.PDF 400 07/02/2014 2:34:14 CH Admin
Tải về Báo cáo Tình hình thu hút đầu tư và thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 04 năm 2013.PDF 432 07/02/2014 2:34:43 CH Admin
Tải về Báo cáo Tình hình thu hút đầu tư và thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 05 năm 2013.PDF 407 07/02/2014 2:35:07 CH Admin
Tải về Báo cáo Tình hình thu hút đầu tư và thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 08 năm 2013.PDF 400 07/02/2014 2:35:42 CH Admin
Tải về Báo cáo Tình hình thu hút đầu tư và thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 07 năm 2013.PDF 396 07/02/2014 2:36:06 CH Admin
Tải về Chỉ tiêu Xây dựng cơ bản năm 2014 của UBND thị xã Thuận An.pdf 357 11/02/2014 9:00:30 SA Admin
Tải về Chỉ tiêu Xây dựng cơ bản năm 2014 của UBND huyện Tân Uyên.pdf 1332 11/02/2014 9:01:15 SA Admin
Tải về Báo cáo các dự án, công trình sử dụng vốn ĐTXD cơ bản phải tạm hoãn, ngừng hẳn, gia hạn thời gian thực hiện dự án và nợ động xây dựng cơ bản và Các biểu mẫu kèm theo.rar 865 20/02/2014 2:23:11 CH Admin
Tải về Báo Cáo số 46-BC-SKHĐT ngày 20 tháng 02 năm 2014 Báo cáo Tình hình thu hút đầu tư và thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 02 năm 2014.pdf 595 25/02/2014 3:33:22 CH Admin
Tải về Báo cáo 110-BC-SKHĐT về tình hình thu hút đầu tư và thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 4 năm 2014.PDF 512 23/04/2014 2:39:49 CH Admin
Tải về Báo cáo thu hút đầu tư tháng 10 năm 2015 61 21/10/2015 4:08:01 CH Admin
Tải về Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 10 tháng 2015.doc 36 24/11/2015 9:31:31 SA Admin
Tải về BC - thu hút đầu tư tháng 10, đăng ký chương trình làm việc UBND 2016.doc 116 25/11/2015 8:51:48 SA Admin
Tải về Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 tháng 2015 (30-11) (1).doc 43 07/12/2015 8:07:52 SA Admin
Tải về Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2015 và kế hoạch năm 2016.pdf 1298 28/01/2016 8:41:38 SA Admin
Tải về 194-BC-SKHĐT Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm 2016.PDF 4483 06/06/2016 8:48:14 SA Admin
22 đối tượng

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 79
  • Thành viên Thành viên 1
  • Tổng Tổng 80
 • Tổng số lượt truy cập 1.698.184