MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã sửa đổi Tải lên bởi
Tải về Báo cáo-137-BC-SVHTTDL Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Phát triển hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.PDF 4753 08/12/2014 10:08:00 SA Admin
Tải về Báo cáo-109-BC-UBND tình hình phá triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2014.PDF 4421 13/10/2014 2:02:37 CH Admin
Tải về Báo cáo-85-BC-UBND tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014.PDF 3829 30/07/2014 1:35:36 CH Admin
Tải về Báo cáo -31-BC-UBND Tổng kết công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 và triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2014.PDF 3592 24/04/2014 10:36:18 SA Admin
Tải về Biểu Báo Cáo công tác tanh tra quý I-2014.xls 45 01/04/2014 1:31:00 CH Admin
Tải về Báo Cáo công tác Thanh Tra quý I-2014.doc 46 01/04/2014 1:30:21 CH Admin
Tải về Báo cáo số 01-BC-BCĐBVMT ngày 23-01-2014 của Ban chỉ đạo bảo vệ môi trường về Kế quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.pdf 3440 14/02/2014 2:34:12 CH Admin
Tải về Báo cáo số 09-BC-BCĐCTGN ngày 23-12-2013 của UBND tỉnh Bình Dương Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch giảm nghèo năm 2014.pdf 3069 07/01/2014 2:56:36 CH Admin
Tải về Báo cáo số 145/BC-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch giữa kỳ về phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừagiai đoạn 2011-2015.PDF 4096 27/12/2013 11:27:11 SA Admin
Tải về Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 03/10/2013 Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định só 55/2011/NĐ/CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 4096 27/12/2013 11:05:27 SA Admin
Tải về Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 24/7/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Báo cáo tình hình triển khai thực hiện xã hội hóa các hoạt độn giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường giai đoạn năm 2008-2012.pdf 4099 27/12/2013 10:25:02 SA Admin
Tải về Báo Cáo số 71BC/UBND ngày 26/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện mô hình Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm theo Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg ngày 18/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ .pdf 1813 27/12/2013 10:23:49 SA Admin
Tải về Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 12/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoat động của cơ quan nhà tình.pdf 9981 27/12/2013 10:22:27 SA Admin
Tải về Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Báo cáo về Công tác Quy hoạch, quản lý và sử dụng đất trên đại bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2006-2011.pdf 8892 27/12/2013 10:21:56 SA Admin
Tải về Báo cáo số166/BC-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 06/12/2013 Báo cáo Công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Dương năm 2013.PDF 8192 27/12/2013 9:53:17 SA Admin
Tải về Báo cáo số 67/BC-UBND của UBND tỉnh ngày 13/6/2013 Báo cáo Tổng kết công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012, một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong năm 2013.pdf 12664 27/12/2013 8:43:45 SA Admin
Tải về Báo Cáo số 63/BC-UBND ngày 05/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2012-2015đối với các Tổng công ty, công ty thuộc tỉnh Bình Dương .PDF 4848 26/12/2013 3:56:57 CH Admin
Tải về Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 04/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2011-2013.PDF 2048 26/12/2013 3:51:10 CH Admin
Tải về Báo Cáo số 633/UBND-VX ngày 15/3/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện xã hội hóa .PDF 989 26/12/2013 3:44:51 CH Admin
Tải về Báo cáo số 07/BC-BCĐCTGN ngày 07/6/2013 của UBND tỉnh về Sơ kết thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2012 phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2013-2015.PDF 3876 26/12/2013 3:32:00 CH Admin
Tải về Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Bình Dương về Tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số giai đoạn 2003-2013.pdf 5533 26/12/2013 3:02:02 CH Admin
21 đối tượng

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 84
  • Thành viên Thành viên 1
  • Tổng Tổng 85
 • Tổng số lượt truy cập 1.698.190