MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

ÁP DỤNG THỰC HIỆN LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG THEO HƯỚNG DẪN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TẠI THÔNG TƯ SỐ 04/2017/TT-BKHĐT

Vừa qua Bộ Kế hoạch và  Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Để thực hiện tốt công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và các chủ đầu tư nghiên cứu Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền giải quyết theo quy định.

(Các đơn vị tải nội dung Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đường dẫn http://sokhdt.binhduong.gov.vn/tai-lieu-huong-dan-bao-cao.aspx).

Dư Thắng

25 Tháng Mười Hai 2017 8:39:00 SA Danh mục: Pháp Luật Thông báo nổi bật

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 128
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 128
  • Tổng số lượt truy cập 1.644.242