MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Bài viết trong danh mục: Thông báo nổi bật

Ký kết giao ước thi đua các Sở Kế hoạch và Đầu tư khu vực miền Đông Nam Bộ năm 2015

Thực hiện Công văn số 10004/BKHĐT-TĐKT, ngày 12/12/2013 của Vụ Thi đua Khen thưởng- Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Khối, Cụm, Vùng, Nhóm thi đua ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống Kê.
Xem tiếp...

Hội nghị phổ biến Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Nghị định 30/2015/NĐ-CP

Sáng ngày 09/04/2015, tại khách sạn Sài Gòn Palace ( Số 56 - 66, Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Hai Nghị định này được coi là hành lang pháp lý cơ bản cho việc triển khai đầu tư theo hình thức PPP tại Việt Nam.
Xem tiếp...

HỘI NGHỊ GÓP Ý KIẾN VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HÀNG NĂM

Sáng ngày 30/3/2015, tại khách sạn Majestic (đường Đồng Khởi, Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.
Xem tiếp...
Trang 30 trong 59 << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 73
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 73
  • Tổng số lượt truy cập 1.668.500