MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Bài viết trong danh mục: Đảng ủy

Cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Sau 10 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trưa 9-10, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị.
Xem tiếp...

Tiếp tục thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Đảng ta khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân”.
Xem tiếp...

Bức tranh sinh động về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Việt Nam không chỉ là quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời mà còn là một dân tộc đa tôn giáo, tín ngưỡng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Xem tiếp...

Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

(ĐCSVN) – Sáng 30/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 8 (khóa XI). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
Xem tiếp...

Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW các Đảng ủy Trung ương

(ĐCSVN) – Chiều 26/9, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013 các Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương, Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị.
Xem tiếp...

Phê bình thủ trưởng

Việc phê bình thủ trưởng là khó. Phê bình được thực chất vấn đề nhưng lại không để làm mất thể diện của thủ trưởng. Muốn thế, người phê bình cần thẳng thắn, có tinh thần xây dựng nhưng cũng cần tế nhị. khéo léo. Đồng thời, thủ trưởng cũng muốn nghe, biết tiếp thu và sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm.
Xem tiếp...
Trang 5 trong 5 << < 1 2 3 4 5

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 98
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 98
  • Tổng số lượt truy cập 1.361.956